top of page

פתרון בעיות בצוותים

לפעמים עולה מחלוקת משמעותית בתוך צוותי העבודה. המחלוקת עשויה לגרום לחילוקי דעות, העכרת האווירה, האשמות אישיות. בעיה כזו יש לעצור בזמן לפני שהיא גדלה ומתפתחת.


חשוב לא לתת לסיטואציה להתדרדר ולהוביל לבעיות ביצועים, אי הגעה ליעדים, ירידת במוטיבציה, ואפילו תחלופת עובדים. צוות יצליח אך ורק כשעובדים בשיתוף פעולה מלא, כשיש תקשורת טובה, כשיש הדדיות, אחריות, תמיכה ותחושת מחוברות.


עקרונות לפיתוח צוותים מנצחים, או בשפה שלנו, סיירות יש לנו בשפע. היום נרצה להציג תרגיל אחד בהתמודדות עם מחלוקת רצינית בצוות.התרגיל נקרא: "כל האמת בפנים".

דגשים לתרגיל: יש לבצע בצוותים ותיקים, מנוסים ומחוברים. לא לצוותים בהתהוות.


התרגיל מתנהל כך: סוגרים זמן ביומן. מתכנסים במקום ללא הפרעות, בחדר ניטרלי, ללא טלפונים. כל אחד מאנשי הצוות מעלה את הצד שלו בסיפור. את הטענות, הבעיות, האתגרים, הקשיים, המחלוקות, הרגשות, הפחדים מול כלל חברי הצוות. כל שאר חברי הצוות שותקים.

החוקים: אסור להגיב, אסור לדבר. אנו בשלב של הקשבה.

בסיום הסבב המנהל מסכם את העובדות. ללא האשמות וללא שיפוטיות. מעלה פתרונות ומבקש מהצוות פתרונות אפשריים. ומחבר בין הפתרון לaction items אפשריים.


התפוקות לצוות: לשחרר, להוציא קיטור, לא להחזיק ולשמור בבטן. לראות את הצד האחר, לשמוע מה האחר חווה ומרגיש, להבין את האחר ואת הבעיה שלו בסיפור, למצוא דברים דומים ומשותפים בתחושות ולחשוב יחדיו על פתרונות. פתרון בעיות של הצוות מתוך עצמו ולעצמו – מה שנקרא אנו מכבסים את הכביסה המלוכלכת בבית.


התפוקות לדמות הניהולית : מיצוב המנהל כדמות חזקה, מובילה לפתרון, אמיצה שאינה מפחדת להתמודד עם בעיות ואינה מתעלמת. הזדמנות פז לחשיפה לבעיות ולאינטראקציה בצוות.


באופן מפתיע התרגיל מביא ערך של שותפות, מחוברות ואווירה משפחתית.רוצים ללמוד איך? דברו איתנו

 

כל אחד מהמרכיבים הבאים מחייב התאמה פר ארגון. הרחבות ואיך בונים נכון את הגמישות הנדרשת, את התהליך הנכון, אנו מנחות במודולים שלנו.
Recent Posts

See All
bottom of page