top of page

עד כמה חשוב להיות גמישים היום

גמישות בארגונים תמיד הייתה חשובה, בעיקר בשווקים משתנים ובעולם של ימינו.

ארגונים שלא השכילו להתגמש, להשתנות, להתפתח, להתחדש לא שרדו.היום עוד יותר מתמיד, הגמישות הזו שנדרשת מכולנו, בבתים, מול הילדים, בעבודה, בארגון. כל יום הנחיות חדשות, כל יום התארגנות מחודשת.

ארגון, צוות, מנהלים חייבים להשכיל להיות פרואקטיביים, יצירתיים ולהוביל שינויים תכופים, מתוך מתן תחושה של שליטה בנעשה. כל זאת עם דגש על התבוננות רוחבית על הארגון, לפעול מתוך ערכי הארגון ולהמשיך לשדר סדר מתוך הבלאגן שמסביב.

הגמישות הנדרשת מחייבת חשיבה מחודשת על מרכיבים יסודיים בתהליכי העבודה, בשיטות העבודה ובהתאמה לכלל הארגון.


למשל: גמישות תפקודית – באיזה מתכונת אנו מאפשרים לעובדים שלנו להתנהל בימים אלו? האם הוגמשו שעות העבודה, סביבות העבודה, מקום העבודה או שממשיכים בשגרה. האם העבודה ההיברידית מתאימה לכל עובד? להחלטות אלו השפעה על המחוברות לארגון, למנהלים ולערכי החברה.

גמישות בירוקרטית –האם בעקבות השינויים הדחופים הוגמשו תהליכים, צומצמו בירוקרטיות? למשל אם עד עכשיו היו נדרשים מספר אישורים כדי להניע ולקדם תהליך, האם חשבנו מחדש על קיצור תהליכים? האם הגדרנו פתרונות לתהליכים מתישים וארוכים?

גמישות מדדים – אם בעבר נמדדו העובדים לפי שעות עבודה, לפי כמות ימים, כעת נדרשת חשיבה מחודשת על אופי המדידה. האם נוכל למדוד את העובדים לפי תפוקות? האם זה מתאים בכל ארגון? מה עושים בארגונים שקשה למדוד לפי תפוקות. איזה פרמטרים, איזה כלים אחרים יש למדידה בארגונים אלו?

זוהי רק דוגמא קטנה מתוך המרכיבים שיש לקחת בחשבון בהתנהלות בימים אלו. כאמור נדרשת הערכות מחודשת של הארגון כדי להתנהל נכון ואפקטיבי בתקופה הזו. אז עד כמה אתם והארגון שלכם גמישים?

רוצים ללמוד איך? דברו איתנו

 

כל אחד מהמרכיבים הבאים מחייב התאמה פר ארגון. הרחבות ואיך בונים נכון את הגמישות הנדרשת, את התהליך הנכון, אנו מנחות במודולים שלנו.
Recent Posts

See All

Comments


bottom of page