top of page

מנכ"לים: האם אתה דואגים למנוע את הסילו בארגון שלך?


המונח סילו נלקח מהעולם החקלאי.

הסילו הוא אותה ממגורה שבה מאוחסנים חומרים שונים.


ובהשאלה לארגון הכוונה היא שצוות/קבוצה מתנהלת כמו יחידה סגורה, של ידע, תוכן ומדדים, שרואה רק את עצמה, נפרדת ואינה משתפת עם שאר הארגון.


אז נראה שאנו בשלהי הגל הנוכחי.

מה שאומר שעוד רגע הפקקים יחזרו, המופעים יתחדשו, החיים יחזרו למעין שגרה (השגרה שבין הגלים).

וגם אנו נחזור למשרדים, לארגונים - בצורה כזו או אחרת.

יהיו ארגונים שיחזרו לשבוע עבודה מלא,

אחרים ימשיכו עם מסגרת משולבת והיברידית.

וכעת נשוב ונעבוד יחדיו בצורה קרובה יותר.


בתוך כל המחוברות הזו אנו רוצות להמליץ לארגונים להתבונן גם על

🌟מערך המחוברות הבין מחלקתי/בין אגפי🌟.

לעתים הוא נשאר מחוץ ללופ והעניין הוא שארגונים לא מיד חשים בהשלכות של הנפרדות הזו, למרות היותן הרות גורל לארגון והשפעתן תורגש גם שנים קדימה.

🍀זוהי בעיית הסילו הארגוני.🍀


כי גם אם הצלחנו לייצר תחושה של מחוברות צוותית, המחוברות לצוותים האחרים נפגמת.

כי גם אם הצלחנו לעמוד ביעדים הצוותים – היעדים הבין ארגוניים יתכן ונפגעו.

כי גם אם מנהלים הצליחו לייצר קשר ועבודה תקינה עם הצוותים שלהם –

משהו במרקם החברתי, השיתופי של בין הצוותים נפגם.


תפקידם של מנכ"לים, מנהלי חטיבות ומנהלים בכירים היא לייצר את המחוברות הבין צוותית הזו.

על הצוותים בארגון לראות את האתגרים של כלל הקבוצות/הארגון,

לפעול לשיתוף פעולה בין אגפי/קבוצתי.
כדי לנוע כמקשה אחת, להזיז את הארגון קדימה על כלל הצוותים לראות את התמונה הגדולה.

זוהי שעתם של המנהלים הבכירים לקדם את התהליך הזה.

בעיקר אם המחוברות הזו לא הייתה חלק אינטגרלי ממהות הארגון לפני עידן הקורונה.


ובכל זאת, להלן 3 רעיונות ליצר מחוברות בין צוותית:

1. 🍀צרו צוותי עבודה משולבים -🍀

ערבבו בין הצוותים, הקימו פרויקטים עם צוותים אד הוק. חברו בין אנשים ממחלקות אחרות. כל אחד יביא את הסתכלות הצוותית, את השפה ואת נקודת מבטו. יש חשיבות לצוותים אד הוק, כדי לא לייצר צוות חדש. חשוב שכל עובד יחזור לצוות שלו עם התבוננות מחודשות.


2. 🍀צרו תהליכים רוחביים - 🍀

תהליכים הכוללים מספר צוותים משותפים, וקבעו מדדים להצלחת כלל התהליך.

תנו דגש להצלחה משותפת של כלל הצוותים השותפים.

יש לשים לב לא לתת לצוות אחד להוביל את כל המהלך, יתכן ויש לשקול אם אפשר להביא פרוייקטור חיצוני למהלך כזה.3. 🍀חברו בין צוותים -🍀

צרו ימי גיבוש משותפים, ימי עיון, שיתופי ידע רוחביים, היכרות עם מחלקות אחרות, שתפו בשולחנות עגולים את הבעיות של הצוותים האחרים, הגדירו את המחוברות הזו כיעד, כדי שתוכלו למדוד התקדמות ומימוש.

אז כמו תמיד, כל אחד מהטיפים, הוא עולם רחב של דוגמאות, כלים פרקטיקות בשטח שתוכלו ליישם במיידי. הרחבות ואיך מממשים כל אחד מהטיפים, בסדנאות שלנו.

רוצים ללמוד איך? דברו איתנו

 

כל אחד מהמרכיבים הבאים מחייב התאמה פר ארגון. הרחבות ואיך בונים נכון את הגמישות הנדרשת, את התהליך הנכון, אנו מנחות במודולים שלנו.Recent Posts

See All
bottom of page