top of page

האם את/ה בובת מריונטה ?


נ. הוא ראש צוות פיתוח בחברת הייטק מצליחה. הוא התקדם לתפקיד לפני חצי שנה. הוא מאד מחויב, מקצועי ומאד חשוב לו להצליח.

נ. נשלח אלינו מטעם החברה שלו כדי לפתח את המיומנויות הניהול שלו. בחברה מאוד מאמינים בו וביכולות שלו, אם יעשה את הקפיצה הניהולית הזו. זהינו כי הבעיה העיקרית שנ. פועל בצורה מאוד תלותית במנהל שלו, למעשה הוא אינו מפתח עצמאות ניהולית. הוא פונה למנהל שלו, מעדכן, שואל, נעזר מתייעץ בלי סוף, לא מקבל החלטות לבד, ואינו מרגיש בטוח מול הצוות.עצמאות ניהולית היא כשאנו יודעים לקבל החלטות לבד, שאיננו צריכים לבקש כל העת אישורים, שיש תחושה של ביטחון בהחלטות שלנו, באנשים הכפופים לנו, שאנו מנהלים לבד את העסק, את הצוות ללא מישהו אחר שמושך בחוטים, מחליט ואנו רק מוציאים לפועל.

אלא שעצמאות ניהולית היא תוצר של שני מרכיבים:

  • האחד: הביטחון שלנו בעצמנו, ביכולות, בתפקיד, בהבנת התפקיד ובמסוגלות העצמית שלנו. עצמאות ניהולית אינו משהו שנולדים איתו, בעיקר בתפקידים ראשונים, זו מיומנות שמפתחים עם התפקיד, עם הניסיון וההצלחות.

  • והמרכיב השני הוא בצד המנהל/ת הישיר ובתרבות הארגונית. האם הוא משחרר, סומך עלינו? האם יש מקום לטעויות בארגון? עד כמה ניתן להתייעץ, עד כמה יש מקום לשיח פתוח, עד כמה מכבד את המקום שלנו ולא פונה ישירות לעובדים שלנו? עד כמה המנהל מבקש להיות נוכח בפרטים הקטנים.

במקרה המדובר, הרחבנו את התהליך הליווי וכללנו גם את המנהל שלו. מסתבר שהמנהל הישיר עטף יותר מדי את נ., לא אפשר לו לפרוס כנפיים ולקבל החלטות לבד, דרש להיות מעורב כולל בפגישות של הצוות. למדנו את המנהל לשחרר, להאמין, לתת מקום לטעויות ולסמוך. למשל: הגבלנו את כמות השיחות ביניהם, את כמות הפגישות. שיפרנו את מנגנון הדיווח. לימדנו את המנהל לשאול שאלות ולא לתת פתרונות.

בצד של נ. חיזקנו את תחושת המסוגלות שלו, את האמונה העצמית ופיתחנו את יכולת קבלת ההחלטות ותקשורת מול הצוות. כל אלו אפשרו לו לחוש יותר ביטחון בעצמו, ביכולות שלו ובבניית הדמות הניהולית שלו.


אז החברה של נ. היא חברה שפועלת להכשיר מנהלים, לתת להם כלים ופתוחה לשינויים ולשיפורים.

אבל אנו נתקלות בלא מעט מנהלים/ות שנכנסים לתפקידי ניהול ללא הכוונה, הדרכה והכשרה. ארגונים צריכים להבין שלהיות מנהל טוב זה פרופסיה שצריך ללמוד אותה, להתפתח בה והתוצאה תסייע לכולם: למנהלים עצמם, לעובדים ולכלל הארגון.


נכנסים לתפקיד חדש וצריכים את עזרתנו כדיי שזה יהיה הכי מוצלח שיש? קולטים לתפקידי ניהול? הכשירו איתנו את המנהלים שלכם! אנחנו נתן לכם את הכלים הנכונים לכך כי זו בדיוק המומחיות שלנו ב - Practically דברו איתנו עוד היום.


Comments


bottom of page