top of page

איך שומרים על מחוברות גם מרחוק?מחוברות עובדים למקום העבודה היא אחד הפרמטרים החשובים, הקושרים אותנו אל מקומות העבודה שלנו.

מחקרים רבים מצאו כי עובדים המחוברים לערכים, לתרבות הארגונית, לצוותים שלהם - חשים שביעות רצון גבוהה יותר ממקום העבודה, גאווה ארגונית ותחלופת העובדים נמוכה יותר.


בעולם העבודה ההיברידי חלה פגיעה משמעותית במחוברות הארגונית.

אנחנו פיזית פחות מחוברים לעבודה, פחות בקשר עם האנשים סביבנו, הגבולות בין הבית לעבודה מטשטשים, לא שואפים ונושמים את האנרגיות של מקום העבודה, פחות בקשר יומיומי עם הצוותים, עם המנהלים אז גם יש פחות דגש על היעדים והמטרות. כל זה הופך אותנו לבודדים יותר בעבודה שלנו.


כדי שמהחוברות תשמר גם במבנה החדש יש לשמר ולמקסם את 3 מעגלים: 1. מחוברות למטרות וליעדים 2. מחוברות לארגון ולערכיו 3. מחוברות ציוותית.


בכתבה הזו נתמקד בחיבור למטרות ויעדים.


  • בדקו אם המטרות והיעדים הארגוניים ממשיכים להיות ישימים עבור כלל העובדים באותה התאמה.

  • במסגרת התפקיד של העובד, המסגרת נפרמת ולכן כדאי לייצר תיעדוף משימות מותאם למצב העובדים ולתקופה. אם ניתן, ובמקומות שאפשרי, נסו להתאים את תיעדוף המשימות לעובדים ולתקופה.

  • בצעו התאמה בין העובדים לפרויקטים. יתכן ויש עובדים שכעת לא יוכלו לטפל בכלל המשימות, ויהיו עובדים אחרים שיוכלו כן לטפל בנושאים מסוימים. נסו להתאים כעת בין העובד ומצבו למשימה שמוטלת עליו.

  • פגישות עבודה ושיתוף - עודדו צוותים לדבר את המשימות שלהם, להציג במשותף אם ניתן את התוצרים, גם תוצרי ביניים. עודדו שיח פתוח על אתגרים ומורכבויות.

  • הפחיתו בבירוקרטיות ובתהליכים מורכבים - עיקרון הפשוט, פשוט, פשוט. בכל המקומות בהם ניתן לחתוך את הבירוקרטיה, לקצר תהליכים, לפשט, להקל. זכרו לאנשים יש הרבה פחות סבלנות למורכבות, לסרבול וכל פרויקט או משימה שתהה מסורבלת תיפול או לא תתקדם. זה הזמן להפוך תהליכים לגמישים יותר, פשוטים יותר ולפעמים מהירים יותר.רוצים ללמוד איך? דברו איתנו

 

כל אחד מהמרכיבים הבאים מחייב התאמה פר ארגון. הרחבות ואיך בונים נכון את הגמישות הנדרשת, את התהליך הנכון, אנו מנחות במודולים שלנו.


Recent Posts

See All

Comments


bottom of page